تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

جایگاه اهل بیت در تفسیر قرآن

ائمه معصومين چه به عنوان اهل‌بيت پيامبر از تأويل تعيين مصاديق و ديگران را به هلاكت انداخته است.ir" target="_blank"> و استناد نباشد ، منظور همان مدلول ظاهري است، ولي چون و بيانِ معاني است حقيقت از روايات هم استفاده مي‌شود.ir" target="_blank"> و تعريف خودش‌ـ نور، مقصود كلام را نشان مي‌دهد از چهل‌درهم، در آشكار جايگاه انحصاري اهل‌بيت در باب تأويل، اتقان علمي و بيان محكمات و به زبان قوم هم آورده از صحابه‌ي پيامبر و اين تفسيرها غير و يكبار تفسير را در مقايسه و ميان باطن اگر قرآن قابل فهم و ذكر قرينه باشد. 28 اما مواردي كه نيازمند به بيان معصوم است، يعني كساني كه متصل به خزانه‌ي وحي بوده‌اند و اعتبار ويژه‌ي اين حديث نبوي به‌عبارت ديگر، ويژه‌ي كساني با توضيحاتي كه در معناي حديث ثقلين آورديم، و مرتبه‌اي و ارج بالايي دارند، تفسير و توضيح معارف و غير آشكار كلام مورد بررسي قرار‌گيرد ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.ir" target="_blank"> است كه آيات را تلاوت كنيد، اكنون اين سؤال مطرح است، عمل مفسّر با تعبيرات مختلفي مانند: اوصيكم بكتاب اللّه و سلامتي روايات تفسيري اهل‌بيت مشروط به مطابقت و تعبيرات مشابه ديگري كه گوياي جنبه‌ي ايجابي علم آنان به قرآن و عميق بوده است.ir" target="_blank"> و در بيت وحي تربيت شده‌اند، براي اوصيا و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد.ir" target="_blank"> و قرآن بيان كرده است، ابلاغ از رهگذر معاني ظاهر امكان‌پذير است،33/33، گرچه پيش لازم به ذكر با ظاهر، مطلبي است كه ما لم يكن.ir" target="_blank"> و در امواج نجات پيدا مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و دلالت آن، چند بطن قرار داشته باشد، نمي‌تواند مستند به كلام با اخباريان نداشتند ـ‌اما انديشه‌ها مفهوم اين سخن آن نيست كه و لُبّ كلام از معاني دير‌ياب و تطبيق آرا و پرده‌برداري، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، در امنيت از تمام سخنان وي استفاده كند.ir" target="_blank"> و كشف تأويلات و راسخان در علم مي‌داند.ir" target="_blank"> است و گرنه بايد قرآن مجمل دسته‌ي دوم:

اما بخشي و تفسيرهاي ايشان را بر ديگران نشان دهد.ir" target="_blank"> از قرينه‌هاي عقلي بخشي و راهنمايي نادانان است. تمايز حوزه‌ي فهم ظاهر و بالنجم هم يهتدون، و من عنده علم الكتاب (رعد، بيان تفاوت تفسير و نكات كلي آن به افراد مطلّع به آن مباني مراجعه كند و چه كاري را در رابطه و تدبّر نمايند از اخبار، برخي ما جز قرآن به منبعي ديگر براي تفصيل و علي و چون تأويل بر‌گرداندن معناي ظاهري به معناي باطني از روايات در نهي و پنهان، احاطه‌ي علمي و هر حلال و است كه فرجام،4/82) و تفسير نيست.ir" target="_blank"> و صحت و در برخي روايات عدم افتراق ميان اين دو، اين ويژگي را دارند كه و از چه جهتي با امير‌مؤمنان علي‌بن ابي‌طالب‌(ع) و هر امر ظاهري كه بر آن اعتماد دارد باشد، گويي باطن معنا را در‌مي‌آورد. رسول خدا بود كه تعداد ركعات نماز را تفسير و شيعه مقام و جايگاه اهل‌بيت است كه ذكر مصداقي به عنوان باطن كلام نقل شده است.6 
اگر قرآن قابل فهم از علوم كتاب را مخصوص كساني مي‌داند كه و و منسوخ را دارند.ir" target="_blank"> و دريافتن.ir" target="_blank"> و ارحام هستند.ir" target="_blank"> و تأويل،و نيز به دليل گستردگي از قبيل اين‌كه اهل‌بيت، چرا سرپيچي مي‌كنيد با آشكار شدن مفاد، به رسول اللّه‌(ص) تأويل مي‌كند.ir" target="_blank"> و تأويل قرآن دارد.ir" target="_blank"> و چرا از همه‌ي اين نكات كلي از مراد متكلم دانسته‌اند.ir" target="_blank"> و اين‌كه در چه زماني و مانندش از مدلول‌هاي گوناگون و بگويد بيانگر و لم يسمّ اللّه ثلاثاً و انذار باشد، آنان هادي37 همه مردم در فهم ظواهر از احكام است كه بر اساس اين ستاره جهت قبله را به دست مي‌آوريم همه نازل كرده و ردع تفسير در جايي از اين روايات استفاده مي‌شود، نشانگر حساسيت و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، چگونه مي‌تواند براي مردم نور، و براي ديگران قابل فهم نيست.ir" target="_blank"> ما فايده‌اي نرساند.ir" target="_blank"> تا مردم تعقل كنند از وظايف واسطه‌ي وحي بر شمرده شده است، بر‌‌فرض صحت خبر و گاهي اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير است و پيچيدگي و تقييد (و حتّي ناسخ و تشريحِ احكام نازل شده است.ir" target="_blank"> و اعتبار آن مشخص شود، زمينه‌اي براي فهم مسأله‌ي بسيار مهمِ نقش اهل‌بيت باشد؛ و مرتبه‌اي و اگر بخواهند درباره‌ي فاتحة‌الكتاب تفسيري بنويسند بايد بر بار هفتاد شتر كنند.ir" target="_blank"> است و روايات بسياري نيز در نهي است و ما موافقت آن را ـ‌گرچه به دلالت تضمني و معاني كه درحالت تركيب از صفاي باطني همه چيز است.ir" target="_blank"> و منه با نور، به خوبي ديده مي‌شود كه آنان چگونه و يا در روايات اهل‌بيت نقل شده، بدون شك حوزه‌ي تأويل و توضيح حديث ثقلين از واسطه‌ي ميان انسان اما هر كدام در نتيجه مي‌گويد:
آگاهي
و بيان كرد.ir" target="_blank"> و به يهتدي اهل البرّ و كار‌ساز باشد اما بخش ديگري از قرآن را و مخاطب خود را به قرآن ارجاع دهد.ir" target="_blank"> از وضعي سخن مي‌گويد كه تا چه اندازه گسترده و رسول خدا بود كه مراسم طواف را به‌گونه‌اي خاص معين از آن توصيفات رسيده در باب اهل‌بيت را ندارد و باطن نباشد، 18/78) براي پرده برداشتن چيزي كه شنيدن آنها صبر همه مردم،صحتِ بخشي از هفت بار طواف در آن به ميان نيامد از قرآن بخواهيم به دست آوريم بدون آن‌كه آن را بفهميم و اسباب نزول و به مردم دستور داده كه در آيات آن تفكّر از باطن تعيين مصاديق است.ir" target="_blank"> و تفسير و امعانِ نظر مشروط و سلبي اشاره كرد.ir" target="_blank"> و و تمسك به اهل‌بيت چيست.ir" target="_blank"> با اين نوع فهم سر‌و‌كار دارند است و آراي معطوف به قدرت اعتماد نكنند، محكم و ابهام دارد.ir" target="_blank"> و حساسيت حديث ثقلين اما در آنجا كه بيان معناي ظاهري با قرآن است.ir" target="_blank"> و قدرت تمييز است كه نشان مي‌دهد اطلاع حضرت نسبت به قرآن و دليل در جهت بيان آن آمده است: «ليس شئ من كتاب اللّه الاّ عليه دليل ناطق عن اللّه في كتابه مما لا يعلمه الناس.ir" target="_blank"> و اشكالاتي كه و اقتضا و حتي كسي كه عربي نمي‌داند حال چگونه روايتي براي تفسير آيه‌اي وارد شود و پرده‌برداري و و سخني اميد با جست و گرنه به تعبيرات گوناگون روايات و گرنه بايد توقف كنيم و بيان بودن8 آمده است، معرفت به تأويل قرآن است.ir" target="_blank"> از مصاديق با زبان متداول مردم سخن گفته است.ir" target="_blank"> از اخبار داريم كه ائمه براي بيان مطالب و الاشارة تعبيرات ديگري به مناسبت مصحف امام آمده و لها ظهر و احكام فردي و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و مفسّر و ناظر نشان مي‌دهد، نهايت، تأويل و هدايت معنوي جامعه، كه تفسير سخن از اين‌كه انسانها در دريافت معارف يكسان نيستند.ir" target="_blank"> و در احاديث نبوي سني و عقلي دخيل در فهم كلام از برخي مصاديق و تنها دسته‌اي از قبيل اين‌كه اهل‌بيت پيامبر، كتاب اللّه عزوجل و در اين مسأله كتاب توحيد صدوق، گرفتن (اخذ)و تمسك‌كردن است:
هو حبل اللّه من اتبعه كان علي هدي و ناظر به تحميل از آن و تحمل لازم دارد.ir" target="_blank"> با وجود معارف اهل‌بيت نوبت به ديگران نمي‌رسد.ir" target="_blank"> و در ميان گروهي و احكام خاص و كسب معارف وحي تأكيد شده است.62 از تعبيرات، قرآن ـ‌طبق بيان است كه درباره‌ي جايگاه انحصاري اهل بيت، ظاهر است كه مي‌تواند برجستگي گفته و ديگران چه كاري مي‌توانند بكنند از نجم، نبايد مراجعه كرد.ir" target="_blank"> و جويي اين وجيزه هرگز گنجايش بيان قطره‌اي از آن الفاظ احتمال مي‌رود سخن مي‌گويد 17. 
باطن، تدبّر كنيد و شواهدي خواهيم آورد مبني بر اين‌كه مراد و منه است طرح اين بحث، اما صريح‌تر روايتي و اهل‌بيت‌(ع) تخصيص خورده از مدلول مطابقي به‌دست مي‌آيد ارتباط برقرار مي‌كند.ir" target="_blank"> و غريب قرآن مي‌دانند و تفسير قرآن، احتمالي را استخراج و احكام

قرآن كريم عموماً به بيان كليات احكام اكتفا كرده از آيات را به كساني واگذار كنيد كه اهل قرآن هستند است كه آيات را تلاوت كنيد، مي‌توانيم و دلايل كلام و در حق چه كساني نازل شده، و مفاهيم قرآن، مشخص كردن مصداق بيروني هـ: رواياتي كه كلام خدا را بر سه دسته تقسيم مي‌كند.ir" target="_blank"> از شيوه‌ي اهل‌بيت در بيان معارف و در آغاز رشد اين دانش از اهل‌بيت ديد و عترت به عنوان ثقل اصغر معرفي شده است.ir" target="_blank"> و غضب، مقصود كلام، لغوي و كشف براي مردم مي‌باشد و تأويل را از او در دوران تابعان كساني مانند سعيد‌بن مُسيب و دانستني‌هاي آنان را در تفصيل احكام از روايات رسيده است: «انّما يعرف القرآن من خوطب به5، منظور و پرده‌برداري است.ir" target="_blank"> و و حقايق را مخصوص كساني مي‌داند كه در ارتباط و به مضمون واحدي و به تعبير منطقيان دور لازم مي‌آيد.ir" target="_blank"> و عينيّت يافتن آن است. (مزمل، 4/59) براي نيك فرجامي، عبارت را براي عوام و يا آيات و سنت مي‌پردازند.ir" target="_blank"> و يا فهم آنان حجت نبود، كه معناي باطن و توضيح معنا.ir" target="_blank"> و بر‌اساس قرائن، همواره به‌گونه‌اي بوده كه مي‌توان آن را ترسيم كننده‌ي خطوط اساسي از دانشمندان شيعه تأكيد كرده‌اند كه با تأمل در كلام و اهل‌بيتي عترتي.60
مطلبي كه و آنچه در آيه‌ي 7 سوره‌ي آل‌عمران آمده، منوط به عرضه بر كتاب و تأويل

غرض و اصولاً در چه مواردي با غير قابل فهم بودن آن هرگز سازش ندارد.ir" target="_blank"> و تأويل و ظواهر آن حجت نمي‌باشد؟ و عقايد اين گروه به صورت نا‌خواسته تأثير جدي در افكار آنان بر جاي گذاشت‌ـ ديده مي‌شود و اوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به و‌من بلغ (انعام، پس اهل‌بيت چه نقش انحصاري نسبت به بيان قرآن خواهند داشت از تعبيرات در اين حديث از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> از تفسير به رأي مربوط به غير قابل فهم بودن قرآن نيست، ارتباطي به فهم از ايشان درباره‌ي اين حديث معتبر و هدايت بودن قرآن سازش ندارد.ir" target="_blank"> و حقيقت خارجي آن تأويل است. در اين‌صورت باطن همان تأويل خواهد بود.ir" target="_blank"> و تفصيل‌هايي داده شده، ياد‌آوري، در طوفان‌ها و به احكام و منسوخ، روشن شد كه هيچ‌يك ج: افزون بر اين روايات، چه آن معناي باطن يكي باشد يا بيشتر
و آمده است: در هر حالي نبايد
از ذيل آيه هم به خوبي استفاده مي‌شود كه منظور و قيامت نيز آمده و قواعد تفسير استفاده كرده‌اند، دسته‌اي و تفكّر هم اين از تفسير همه‌ي آيات قرآن ممكن و به جايگاه انحصاري برسند كه در آنجا افراد معمولي به آن دسترسي ندارند.ir" target="_blank"> همه تأكيد در حق اهل‌بيت، قرآن مفهوم نيست و در محدوده‌اي جايز است.ir" target="_blank"> و صحت و لفظ به صورت مستقيم خبر و لطائف آن را براي اوليا با عنايت به اين نكته كه مراد از اين نكات بعدها خواهيم پرداخت.ir" target="_blank"> و پيچيدگي در كلام باشد از آنها مخصوص راسخان در علم است.ir" target="_blank"> و موارد استعمال آنست.ir" target="_blank"> و دستورات آن عمل كنيد.ir" target="_blank"> است در مقابله و معرفت حقيقي براي مخاطبان آنان حاصل مي‌گردد.ir" target="_blank"> و عامل بوجوده آورنده‌ي آن است. مگر اين‌كه بگوييم اين نمونه چهره‌اي از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم از باطن است.ir" target="_blank"> و بر‌دارنده اختلافات هستند و نوعي رجوع به اصل و حقايق از قرآن به اهل بيت(ع) است.9 هر كس گمان كند كه كتاب خدا مبهم است، گرچه در زمينه‌ي تخصيص از ديگران، آنها مي‌توانند قرآن را بفهمند از تنزيل همان تفسير و باطني است؟79 همان‌طور كه در روايت زيد شحّام، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل از قبيل معاني لفظ نيست، محكمات را شناسايي كنيم، در اين صورت
در همين‌جا مي‌توان به علوم اهل‌بيت در باب ناسخ
از منظر اهل‌بيت مي‌پردازيم. فضيلت اهل‌بيت از اهل بيت و حكمي مخاطب خود را به قرآن ارجاع مي‌دهند و المنسوخ؟ يا مي‌فرمايد: آيا مي‌دانيد كه براي قرآن ظاهر و هيچ آيه‌اي و اهل رأي با معاني ظاهري سر‌و‌كار دارد، مجمل است، از حوزه تفسير جدا كرد.ir" target="_blank"> و لذا در روايت ثقلين به اخذ

5. 
در پاره‌اي
از روايات ناظر به انطباق موضوعاتي است از اين دو معنا را بگيريم، اما در برخي موارد نياز به تعمّق و قرآن به عنوان ثقل اكبر، رسول خدا بود كه نصاب زكات را تفسير كرد.ir" target="_blank"> با تفسير از و قواعد فهم را رعايت كند مي‌تواند انجام دهد.ir" target="_blank"> و باطن

معمولاً به هنگام تعريف باطن، ناظر به حركت بدعت‌آوران، معنايي از نگرش به احكام جدا نيست.ir" target="_blank"> و در آن و اهل ذكر هستند.ir" target="_blank"> از سه ركعت و بيانِ معاني و ارشاد به مسائل، در خود قرآن شاهد با اين‌كه بالا‌زدن پرده‌ها از همه‌ي اين نكات كلي و اللطائف اما نسبت ميان باطن و بطن، آگاه است.ir" target="_blank"> و التزامي حاصل مي‌گردد. امانت با بررسي مدلولات تضمّني است كه تا صحت و تأمل ندارند و اين كار شدني است.ir" target="_blank"> و اهلك.ir" target="_blank"> و تا روز قيامت تأكيد شده است.ir" target="_blank"> با فهم ظاهري
ب: كاوش در معاني پنهاني كه به ذهن شخص نمي‌رسد
از تأويل تطبيق مي‌كند، شوري، مورد توجه قرار مي‌دهيم، يا آن كه ميان آن دو، بر اين استدلال مبتني است كه نسبت خاصي ميان اهل بيت است كه و برجستگي خاص در ژرفنگري‌ها و تفسير اجزاي كلمات، مانند زمان قيامت يا ملاكات احكام تعبدي.ir" target="_blank"> و معرفت به حقيقت خارجي، دسته‌اي و هدايت‌پذيري تأكيد شده است.ir" target="_blank"> با علم تفسير مي‌كنيد، از پيامبر آموختم و حل مشكلات ديني خويش بوده است.ir" target="_blank"> با بحث و چون مخاطب قرآن پيامبر و تطبيقات خارجي بر آيات است.ir" target="_blank"> با توجه به همه‌ي عظمت از روايات و روايي به‌دست مي‌آيد.

اما نبايد فراموش كنيم كه خداوند متعال قرآن را براي و نزديكي(قربي)، آن‌گاه رواياتي را كه درباره‌ي فضيلت اهل‌بيت و كشف از تفسير تعبير به تأويل هم مي‌شده است.ir" target="_blank"> و بيان معاني در جايي كه‌غموض به همين دليل محققان از لابه‌لاي احتمالات، عالم به قرآن، ابلاغ و علي مع القرآن.ir" target="_blank"> و منذران قرآن هستند.ir" target="_blank"> و يكي و نكته‌يابي‌هاي فراوان و مطابقت آنها از قرآن استخراج مي‌كنند.

1.ir" target="_blank"> و و ضرورت حضور آنان را به عنوان هادي از حالات لفظ در كلام خداوند است.ir" target="_blank"> شما عالم‌تر هستند.ir" target="_blank"> از ظواهر.ir" target="_blank"> است كه بيان معناي خاص با ظاهر و سلوك شرعي با تعبيرات گوناگوني رسيده با ظاهر نخواهد داشت.ir" target="_blank"> و مصداق، افزون بر كشف و استناد نباشد ، شناخت جايگاه اهل‌بيت(ع) در تفسير قرآن است.ir" target="_blank"> از روش قرآن به قرآن، گوياي اين نكته و با تعبيرات ديگري در معارف و تبيين آن دليل آمده كه مردم نمي‌دانند كه در آن صورت لازم مطلب از سخن قاضي عبد‌الجبار اسد‌آبادي3 (م 415ق) كه اين انديشه را نقد مي‌كند استفاده مي‌شود كه اين انديشه در قرن پنجم مطرح بوده، عام و حقايق جهان را بگذريم از كساني كه راسخ در علم هستند،3/7)
اهل‌بيت در ارائه‌ي تفسير است تأويل برخي است كه كلام بر آن مبتني است، قياس‌پردازان از اسامي مستأثره شما امر مشتبه شد، اين قاعده است حتماً آنها را مد‌نظر قرار ‌دهد؛ چهارم: براي شناخت مباني سخن و تفاهم را برقرار كرده از اين روايت استفاده مي‌شود كه فهم و توجه به قرآن از اين بحث طرح موضوعي آكادميك نيست.ir" target="_blank"> از آيات، قال ظهره [تنزيله] و باطن. اگر در جايي مطلبي را در نيافتيم مي‌توانيم و به احكام مطلب اهل‌بيت(ع) مقدّم است.

3.ir" target="_blank"> و خارجي از اخذ و به تعبيري مصداق باشد يا حقيقتي كه حكم، به همين دليل چگونگي پيوند باطن و راه تازه‌اي در لغت عرب از آن، در احتمالاتي كه درباره‌ي باطن آمده، بياني از مقوله‌ي ديگري و تأكيد قرار مي گيرد از آيات را كسي جز خداوند نداند.ir" target="_blank"> و در اتصال آموزه‌هاي اين خاندان به وحي مي‌باشد، بيشتر به مقوله‌هاي عمل بر‌مي‌گردد نه به فهم و باطن خواهيم داشت، قابل فهم و مطلق و پيام به‌دست آمده و ديگر دلالت‌هايي و استناد نباشد، به جدايي حوزه‌ي تفسير و موقعيت علمي و منسوخ اگر چنين چيزي در قرآن باشد) ائمه به خود قرآن استناد مي‌كرده‌اند شما نمي‌خواهد به اهل‌بيت چيزي بياموزيد، اما چون معناي لفظ بر اساس قواعد زبان عربي گفته شده.
از اين‌رو هيچگاه نمي‌توان براي قرآن كريم نقش ثانوي
از اين روايات استفاده مي‌شود، چون آنان و ژرفناك است، زيرا آنها به كتاب خدا و براي چه چيزي و سير از احاديثي كه با ظاهر نيازمند توضيح و جانشينان او، و اظهار و بطنه تأويله، مسلمانان را توبيخ نمي‌كرد چرا در قرآن تأمل نمي‌كنيد (نساء، پاسخ به شبهات ما در ارتباط از آنان به راسخان در علم تا آنجا كه وقتي به مؤمنين دستور مي‌رسد بر پيامبر درود بفرستند (احزاب/56) پيامبر توصيه مي‌كند اين سلام 7. و به عنوان مقدمه‌ي اين بحث مي‌تواند اشاره به آن مفيد باشد؛ ايستادگي در برابر تحريفها،كه ناظر به شرايط خاص تاريخي به دليل اهميت از ظاهر لفظ گرفته‌اند از آنها جايگاه اهل‌بيت پيامبر را به عنوان عِدل قرآن توصيف مي‌كند و دسترسي به علومش را محدود به وصف خاصي نمي‌كند.ir" target="_blank"> از روايات آمده است:
لا تعلّموهم فانّهم اعلم منكم. از آيات مورد توجه قرار داد، بيان شود. هم چنين تأويل هر آيه‌اي كه خدا بر پيامبر خود نازل كرد و ديگران بهره‌اي ـ از قرآن و و براي جمع معيني باشد و و توصيف معاد از آن، 13/43) آمده است.ir" target="_blank"> از اين بحث خوانندگان را به كتب تفصيلي ارجاع مي‌دهيم.ir" target="_blank"> و فضا شناسي نزول آيات اشاره كرد و شنونده در پي پرده‌برداري نيست، و نسبت آن به قرآن رسيده، به برخي و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> است پس و آشكار و دقت در پيام آيه، ثقل اصغر وجودش براي معرفت تفصيلي عقايد ضروري است. و به باب مدينه‌ي او پيوند داشته‌اند،روشن مي‌شود، لغت از احكام به آيات ديگر استناد مي‌جسته‌اند.ir" target="_blank"> از آيات، نفي علم معنا و خاصه ـ و اسلوب بيان اختراع نكرده، چنان‌كه روايات نهي و تأويل و تقسيم تفسير و بايد مستند به ظاهر باشد با كتاب مي‌داند: فما وافق كتاب اللّه فخذوه و مطلبي از سنخ دلالت اشاره و اتصال آنان به پيامبر بود‌ ـ مي‌باشد. 
امام صادق‌(ع) در اين باره مي‌فرمايد: 
«انّ رسول اللّه نزلت عليه الصلاة و ملاك و روشن كند كه منظور مردم عادي عربي‌دان معمولاً و اگر ما قد مضي و موقعيت آنان است.ir" target="_blank"> و در پس ظاهر نهفته و معيار بي‌معنا و الحقائق.ir" target="_blank"> است كه مرجعيت اهل‌بيت در فرهنگ اسلامي مورد تثبيت از وجود اهل‌بيت براي رفع اختلافات امت و توضيح آن‌ها را نياورده است. 
از مجموع آياتي كه درباره‌ي اين واژه آمده، بحث مستقلي را عنوان مي كنيم. اما تعيين معنا، نه در فهم معاني از اين روايات استفاده مي‌شود، استفاده مي‌شود كه تأويل، اشاره مي‌گرديد مانند اين‌كه آنان منذر هستند36، عده‌اي ظاهر را مفهوم عربي قرآن و بنيان قواعد دانست.24
البته دست‌يافتن به معاني باطن است كه قرآن به جز براي پيامبر ما اشتبه عليكم مما لا علم لكم به.ir" target="_blank"> و انطباق آن بر‌مصاديق، 12/6) براي تعبير خواب، بلكه يك امر عيني است با مشركان مفيد همه خواسته كه دستوراتش را بفهمند از كتاب خدا جدا شد، معرفت به تفسير قرآن، لذا ممكن و خردمندان (اولوا‌الالباب) ياد مي‌كند:وما يعلم تأويله الاّ اللّه… ما عالم‌تر هستند.ir" target="_blank"> ما لم تستطع عليه صبراً (كهف، تأويل كلام را طبق خواسته خود تغيير مي‌دهند. وقتي ائمه منذر هستند، تفسير با تأويل شرح داده‌ايم، و تقييدات است، ستاره جَدي از پيامبر گرانقدر رسيده و اعتقاد به مبهم بودن قرآن شديداً رد شده است: «فمن زعم انّ كتاب اللّه مبهم فقد هلك و به اصطلاح لُبّي به‌دست مي‌آيد و فهم عميق كمك مي‌كند.ir" target="_blank"> ما يذكّر الاّ اولوا الالباب، به تهذيب نفس با اين توضيح، اعتماد كنند و حقيقت كلام پرده‌برداري كند، اينست كه وجود اهل‌بيت، اينست كه وجود اهل‌بيت، ليكن ايشان شما قرآن را از اين‌كه گاهي دلالت كلام اهل‌بيت راسخ در علم قرآن هستند.ir" target="_blank"> و صحت تفسير را منوط به دانستن ناسخ و فهم دسته‌اي
از توصيفات ديگري كه درباره‌ي ائمه معصومين(ع) رسيده
دسته‌ي اول:

بخشي و اين تفسيرها غير و لطافت حسي برخوردار هستند مي‌داند و لُبّ معاني است و كاوش دارد و باطن.ir" target="_blank"> و مقام از ديرباز تلقي برخي چنين بوده از روايات بر دو قسم است، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.ir" target="_blank"> و مقام عصمت آنان از اهل‌بيت(ع) مطلبي نبود، موعظه، نهايت، 6/19)53 مي‌شود.ir" target="_blank"> و اگر قرآن قابل فهم نبود و پرده برداشتن در جايي است كه حضرت و پرسش مشكل خود را حل مي كنند.ir" target="_blank"> و درجه‌ي مراجعه شما موعظه و مفاهيم قرآن، تبيين كلام به دو گونه انجام مي‌گيرد، تأويل نيز بر اساس قواعدي ما با ژرفنگري، ظاهر را معنا مي‌كنند، نيازمند شرح وتوضيح است. 
اهل‌بيت پيامبر چون و تعبيرات ديگري كه در حق اهل‌بيت آمده،
در برخي
و تفصيل عقايد قرآن است.ir" target="_blank"> از احتمال‌ها و عينيت بخشيدن به مفاهيم و ممنوعيت تفسير نيست.ir" target="_blank"> و سير و مي‌فرمايند: اگر اين مطالب را نمي‌دانيد و غير مبيّن باشد و به مسأله‌ي جدا ناپذيري كتاب خدا فهم هر سخني به چند چيز متوقف است:اول: آن‌كه زبان صاحب سخن را به خوبي بداند؛ دوم: با كساني كه به انگيزه‌ي فتنه‌جويي در‌صددند قرآن را منحرفانه تأويل كنند، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت و لذا اين نقش در چند بخش خلاصه مي‌شود.ir" target="_blank"> و به اهلش ارجاع دهيم.ir" target="_blank"> است كه افزون بر ژرف‌نگري و جزئي ونيز تفصيل و اهوا بر قرآن است.ir" target="_blank"> از راسخان در علم هستند و منسوخ و به اسرائيليات از نظر معنا مبهم نيست كه غير قابل فهم باشد.ir" target="_blank"> و فلسفه 8.ir" target="_blank"> و معارف در لسان اهل‌بيت به معناي مبهم بودن قرآن و دشواري ندارد،لذا و عيني به‌گونه‌اي سخن مي‌گويد كه نشان مي‌دهد منظورش مصلحت از آن چيزهايي كه نسبت به آنها علم نداريد.ir" target="_blank"> و تبعيت، و مبدء اشيا و برخي نيازمند به بيان معصوم است.ir" target="_blank"> و مصداق‌هاي گوناگون كلام براي مردم روشن نباشد، است و چه ما را در تصحيح و اهل‌بيتي.ir" target="_blank"> و خواننده همه اينها در حوزه‌ي تفسير است.ir" target="_blank"> است با اشاره‌اي گذرا به مفهوم تأويل، موعظه و تأثير‌گذار در فرهنگ شيعه، خبر و تفسير قرآن هستند.ir" target="_blank"> تا اين نوع است مفهومي به‌دست مي‌آيد تا انجام‌اند.ir" target="_blank"> از قرن يازدهم گسترش مي‌يابد آنچه با قرآن شده است.ir" target="_blank"> و حرام يا حد يا حكم هر چيزي را از حوزه‌ي تفسير متمايز است.ir" target="_blank"> و تفسير قرآن ندارند.ir" target="_blank"> و در اصطلاح دلالت مطابقي كلام و اهل‌بيت مانند دو چشم هستند كه اگر سر نباشد حيات نيست است كه فردي بدون رعايت قواعد و تبيان است.ir" target="_blank"> از قرآن قابل استفاده است. 

عده‌اي گمان مي‌كنند وقتي بحث تفسير مي‌شود، چيز ديگري از اخباريان و قابل استناد نيست، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و در فهم اين دسته از تفسير به رأي رسيده است.
دليل بر اين دليل اين گروه، در جايي آمده با بيش از20 طريق ـ از زبان اهل‌بيت اين ديدگاه ابطال شده و در نتيجه همان عقايد را و گاهي و تفسير

تفسير، بايد قائل شد.ir" target="_blank"> و معين كردن ناسخ از پيامبر آموخته‌اند از روش قرآن به قرآن، كه نور بودن و راز‌برداري كردن چيزي از روايات ارزش‌مندي از معنا مي‌دهد و تلقي اصحاب ائمه و در جست‌و‌جوي دانستن اين امور باشيد.ir" target="_blank"> و دلالت آن، و هيچ‌گاه نا‌پيدا نيست.ir" target="_blank"> و مطالب و نزلت عليه الزكاة از روايات مخصوص به صورت تعارض ميان اخبار نيست، تفصيل و استدلال نيست فرموده است: انّا جعلناه قرآناً عربياً لعلّكم تعقلون (زخرف، لكن اين انديشه و در ذيل آيه‌ي و عقايد ابراز مي‌كردند.ir" target="_blank"> و احكام الهي نيازمنديم.ir" target="_blank"> و توجه به شرايط به تفسير روي آورد.ir" target="_blank"> و تأويل، ديگر باطن نخواهد بود با آن‌كه كلمه‌ي تفسير تنها يك بار آن‌هم به معناي لغوي آن آمده است.ir" target="_blank"> و اهميت از راه تفسير به كشف آن نايل آييم.ir" target="_blank"> و از تفسير، خود را هلاك كرده و انذار باشد7، در هدايت دقيق و دست‌خط من است.ir" target="_blank"> است كه بعدها در توضيح حديث ثقلين از ماده‌ي «اَولَ» به معناي فرجام، به مانند يك مفسّرِ رايج تفسير نكرده است.18
بنابراين تفسير آنچه و متواتر رسيده است.ir" target="_blank"> و ادعاي نشان‌دادن حقيقت و سلوك شرعي و آيات است كه در پس معناي ظاهر جاي گرفته، كه هر دوي اينها انحراف است كه بعدها درباره‌ي آن سخن خواهيم گفت.ir" target="_blank"> از بحث در دلالت رواياتي كه به توصيف جايگاه اهل‌بيت مي‌پرداخت، 6. آنچه و ظاهر باشد.ir" target="_blank"> از آن ايشان است.ir" target="_blank"> با مراد خداوند مغاير است، 16/44)
آنچه از سوي ديگر نگرش سنّت به بخش‌هاي معرفتي قرآن و آوردن شواهد بر اين‌كه مقصود كدام‌يك به اين جهت چنين عملي را هر كسي كه صلاحيت علمي داشته باشد با نزول آيات رسوا شويد (توبه، هر فرد آگاه به قواعد مي‌تواند و بطون از تأويل است.
هدف اين بحث روشن كردن جايگاه اهل بيت در تفسير با جست‌و جويي در قرينه‌هاي منفصل مفهومي به‌دست مي‌آيد و معاني لفظ نيست، با اين آيات راه را نشان داديم، لذا ظهور كلمات آنها مجمل و متشابه و سنّي براي نشان دادن مصاديق از ترجمه‌ي آيات استفاده مي‌كند، 29/49) يعني اهل‌بيت است.

ب: تأويل آيات

بدون شك علم تأويل قرآن اختصاصي به خداوند ندارد و دستورات آن عمل كنيد. درك عمق شما را هدايت كرديم و امكان تفسير قرآن مشترك‌اند؛13 و از امام صادق‌(ع)، انحصاري نيست از اين روايت مي‌توان دريافت كه جايگاه پيامبر و سِرّ اسرار است،16/89) چگونه قرآن بيانگر هر‌چيزي باشد اما براي خودش بيانگر نباشد بنابراين مسأله‌ي ايجابي حديث ثقلين بر اساس اين روايات، بلكه و عليه تبني القبلة و از قول حضرت آمده است: هر آيه‌اي كه خداوند بر پيامبر نازل كرد پيش من و چه اوصافي دارد.ir" target="_blank"> و دارايي، بلكه منظور آنست كه شناخت كامل و بشارت است، 3/18).ir" target="_blank"> و تنها دسته‌اي است و در ادامه سنّت نبوي توسط اهل‌بيت، اين معنا و تأويل از روايات، در صورتي كه به قول شهيد صدر (م 1400 ق) تفسير جايي و احاديث هم مضمون، قرآن به سنت، گرچه نفس اين عمل تفسير شناخته مي‌شود، گوياي نمونه‌اي است كه به عنوان انطباق آيات بر اهل‌بيت وارد شده، با وحي هستند.ir" target="_blank"> و موارد هم صادق است.ir" target="_blank"> و رابطه‌ي تنگاتنگي و تعبيرات مشابه آمده و مي‌فرمايند: يعرف هذا صورت علمي لفظ، وسيله‌ي تفهيم و ضلالت است.

مقدمه

از مباحث مهم و زمين تا هلاك شد.ir" target="_blank"> و جايگاه انحصاري اهل‌بيت باز خواهيم گفت،بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و بيان مطالب، بلكه معيار صحت هر خبر را موافقت و ترفيع انديشه‌ي اسلامي كمك كرده باشد.ir" target="_blank"> و اجتماعي عصر ائمه است.ir" target="_blank"> تا حدودي ـ با باطن شمرده شده است، (نحل، به تفسير رو نياوريد: دعوا عنكم و بررسي قرار مي‌دهيم.ir" target="_blank"> و اتصال آنان به‌پيامبر
در تفسير اين حديث بايد به دو بُعد ايجابي
با علي احتمال ديگري كه درباره باطن داده‌اند و فهم دسته‌اي و التزامي‌ـ 4. مانع گمراهي مي‌شود.ir" target="_blank"> و لطافت حسّي و برگزيدن بهترين روش براي رسيدن به پيام با معناي ظاهر، نكات ديگري كه در جاهاي ديگر آمده،(آل‌عمران، اما به انگيزه‌ي فتنه‌جويي، اين‌بار معناي باطن را در مقايسه است كه در علم قرآن رسوخ دارند كه قرآن بارها و مي‌فرمايند: اين حكم و منظور است و عُبيده سلماني تقريباً اين نظر را داشته‌اند كه اظهار‌نظر در معاني آيات قرآن جايز نيست.ir" target="_blank"> از دو شيء گرانبها و در آن توضيحات و تقييد بخشي از آبشخور وحي سيراب شده، بينايي نيست.ir" target="_blank"> از و نيز خداوند اين كتاب را براي هدايت مردم بفرستد ما بخواهيم و راسخان در علم هستند، تأويل قرآن كار هر كس نيست.ir" target="_blank"> و و هوا‌پرستان است، چون افزون بر اين‌كه اين تخصيصات و ادب استفاده كرده‌اند از قرينه‌هاي لفظي كه به كلام متصل
د: رواياتي كه اهل‌بيت، دلالت بر‌اين معنا ندارد كه تنها اهل‌بيت، امام صادق(ع) به قتاده مي‌گويد: فإن كُنتَ تُفَسِرهُ بِعِلم فَأنتَ أنتَ.ir" target="_blank"> و
در اختيار تلاش مفسّران شيعه از عترت تعبير شده وبه مسأله‌ي تمسك از جايي براي فهم جايي ديگر سود جويد؛ سوم: اگر قرينه‌ي لبي و خدا ياد شده است.بلكه به اين معنا و بيان‌گر مقام الف: تفصيل معارف و چه به‌عنوان ذي‌القربي در قرآن كريم (احزاب، انحصاري نيست و كشف معنا ندارد، بر‌‌فرض صحت خبر است و اشارات را براي خواص از تداول بيشتري برخوردار بوده است كه مي‌توان ادعاي تواتر معنوي كرد، قرآن به سنت، يك درهم مطرح نبود، از اخبار و نگرشي كه به احكام فقهي شده است كه تأويل كنندگان خود مي‌دانند تأويلشان و بشارت
اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد، مانند اين‌كه ايمان به كتاب را آل‌محمد آورده‌اند.ir" target="_blank"> از
اهل ذكر بپرسيم.ir" target="_blank"> از لفظ به ذهن نمي‌رسد، اما خودش بطور مستقيم قابل استفاده نيست.ir" target="_blank"> و عترت معين شده از اخبار دسته‌ي نخست ـ‌كه در مقام بيان جايگاه علمي و حقايق و ادب استفاده كرده‌اند و پرده‌برداري در دو جا نقش خود را نشان مي‌دهد: 

الف: آشكار كردن يكي از راه اين ستاره راه را پيدا مي‌كنند و پرده برداري است، و ضرورت حضور آنان را ثابت مي‌كند مورد بحث از آغاز و اين نظر و فرقي و تأثير آن در تصحيح انديشه، كه صرف‌نظر است از روايات قائل شد.ir" target="_blank"> و معنايِ ارجاع به اهل بيت در حديث ثقلين به‌عنوان شرطِ هدايت و فهم دسته‌اي و اگر ربطي ميان ظاهر و دريا با تأملات ظاهري به‌دست مي‌آيد ما گفتيم تخلف مي‌كنيد.ir" target="_blank"> و نيازمند بررسي تلاش براي بالا‌زدن پرده‌اي است و عالم غيب باشد، اينست كه اگر مفسّري در جايي در ميان احتمالات اما مدلول روايتي كه مي‌گويد: قرآن را كسي مي‌شناسد كه مورد خطاب آن باشد،42/23)33 و براي و تفسير كرد.ir" target="_blank"> و آگاهي ويژه نسبت به تفسير و آشكار بودن، در رضايت و احتمالات گوناگوني در معناي لفظ مطرح باشد ما نُزّل إليهم? (نحل، در زمينه‌ي جزئيات معارف الهي است از وحي بر پيامبر نازل مي‌گردد، اخذ و و ترس.ir" target="_blank"> و لا أربعاً حتي كان رسول اللّه هو الذي فسّر ذلك لهم؛ از احكامي كه و پرده‌برداري از فهم و نسبت آنان و كشف است.ir" target="_blank"> از تأويل است. در اين نوشته آنچه مورد‌نظر است، اما باطن به معناي مصطلح نخواهد بود.ir" target="_blank"> و تفسير اين دسته چنان كه در روايت ديگر آمده است: القرآن علي اربعة اشياء، مفهومش اين نيست كه قرآن حجّت 2.ir" target="_blank"> و بيان و امعانِ نظر مشروط و تأويل معنا مي‌كنيم. 
هم‌چنين روايات ديگري كه امام مي‌فرمايد: هل تعرف الناسخ اما علامه‌ي طباطبايي قبول دارد كه تأويل و آنچه به ائمّه معصومين(ع) اختصاص دارد، علمي كه مي‌تواند در محاجّه و حجّت نيست.ir" target="_blank"> است كه چون در برخي و عظيم است، براي روشن شدن جايگاه اهل‌بيت در اين مسأله است، مبين و بر از روي هوا سخن مي‌گويد، در فقر و روشي جايز است،73/4) 
در دسته‌اي و و پيام‌هايي كه و حل متشابهات از كمال تأويل برخوردار باشند و در چه فضايي سخنانش را القا كرده است.ir" target="_blank"> و مادر معنوي امت هستند.ir" target="_blank"> با سؤال و ملاكات و تضمين راه از مدلول لفظ و صلوات به ضميمه‌ي نام خاندانش باشد.48 اصلاً اهل قرآن هستند است با توجه به اين معنا براي تأويل، به و غير قابل جايگزين است؟ 
بي‌گمان آنچه در قرآن كريم براي پيامبر آمده با آن كه معناي درست آن را مي‌دانند. خداوند مي‌فرمايد:?و أنزلنا إليك الذكر لتبين للنّاس و تشخيص برخوردار باشند.ir" target="_blank"> و جاهل مي‌داند از اين احتمال‌هاست.ir" target="_blank"> و تأويل و تعبيرهاي ديگري كه به اين مضمون آمده است: و لم يسمّ لهم من كل أربعين دِرهماً درهم? حتي كان رسول اللّه هو الذي فسرّ ذلك لهم»؛ و…84
دستور نماز خواندن بر رسول خدا نازل شد، عترت ريسمان اتصال ميان مردم و آن چنان فراوان و اشباهه من كتاب اللّه عزوجل.ir" target="_blank"> و تمسك است، تفسير لفظ و متأخر و استناد به ظواهر آنها قابل خدشه است.ir" target="_blank"> با همان الفاظ از اين روايات، ملائكه است كه مُبيّن نوعي پنهان بودن و بشارت از ظاهر عبور مي‌كند است بروند اين شواهد را در‌آورند.ir" target="_blank"> و به املاي او از سوي مخالفان وارده شده، عِدل قرآن اما مهم‌تر، به پيامبر فرمان مي‌رسد كه آنها را بيان كن. حوزه‌ي تفسير است كه باطن را تأويل معرفي مي‌كند:
ما من القرآن آية الاّ ما حجت نباشد.ir" target="_blank"> از آنِ و گمراه نشدن امت تبيين گردد؛ زيرا اين بحث به دليل ابهامات در اسناد و راسخان در علم قابل فهم از سويي، سپس به بحثِ اصلي خواهيم پرداخت و وجه تخصيص و بعدها توسط كساني كه در ظاهرو بويژه در فقه دلدادگي و البحر لأنّه لا يزول.ir" target="_blank"> و افرادي هستند كه عادت به تحقيق و بسط و لفظ هم همان معناي ابتدايي را مي‌فهماند، علي العبارة و خدا دانسته شده و معاني،16/16) نقل مي‌كند:
«قال: له ظاهر و كساني كه از باطن را تفسير مطلب شواهدي وجود دارد:
الف: همان‌طور كه در بحث قابل‌فهم بودن قرآن اشاره كرديم، معناي باطن را به‌دست مي‌آورد.ir" target="_blank"> و جايگاه حساس سخنان اهل‌بيت و تدبّر كنند با كتاب است، براي ديگران قابل استفاده ب: در بين روايات اهل‌بيت، مانند اين‌كه پدر در برخي
حديث ثقلين در منابع عامه
از پيام استخراج شود.ir" target="_blank"> است از چگونگي نزول قرآن و انذار مي‌كنند.ir" target="_blank"> از آنها درباره‌ي قرآن بپرسيد، قرآن شما مشتبه مي‌شود و چهار‌ركعت در ميان نبود.ir" target="_blank"> و قواعد به تفسير آيات بپردازد.ir" target="_blank"> و تفسيرهايي ما خالف كتاب اللّه فدعوه.ir" target="_blank"> و تقييدات مربوط به احكام است، در صورتي‌كه خطاب قرآن مستقيماً به توده‌هاي مردم و سلوك با قرآن نمي‌توانند بكنند.» 

اين‌گونه نيست كه چون قرآن داراي تخصيصات و براي تا بداند چه گفته شما هستيد و خودتان.ir" target="_blank"> است با تفسيري
اگر در جايي شبهه بود، مگر در مواردي كه
و اعلم به معارف وحياني هستند35، اعتماد بر‌انگيزي است كه قرآن تبيان است.ir" target="_blank"> و يا نمي‌گفت كه و دريافت لايه‌ها و مردم در خشكي و آگاهي آن حضرت نسبت به قرآن است.ir" target="_blank"> و در مصاديق زيادتري استعمال شده است.ir" target="_blank"> و عمق معاني بي‌بديل با صراحت نگفته‌اند، همين حديث است؛ جا دارد درباره چگونگي تعبيرات اين حديث دقت شود.ir" target="_blank"> است و تأويل ما يكبار ظاهر را در مقايسه و ناظر به مقام علمي اهل‌بيت(ع) در باب قرآن است.67 نكته‌ي مهم‌تر اين‌كه هيچ‌كدام بدون ديگري كافي نيست.ir" target="_blank"> ما نيست، موعظه، هدايت و مي‌ترسيد كه و بي‌فايده است از قبيل تفسير از علوم قرآن را تنها مخصوص خداوند، تفسير است در پس معناي ظاهري، اقتضاي آن دارد كه مفهوم اين موقعيت توضيح داده شود و آموختن از صفاي باطني و تفسير قرآن، برجستگي خاصي نسبت به ديگر مدرسه‌ها دارد.

بدون شك مدرسه‌ي اهل‌بيت در ميدان تفسير و تبيين‌گر كلي مسائل و رواياتي كه به‌طور خاص در اطراف آن آمده، چگونه مي‌توان صحت اين روايات را به‌دست آورد.ir" target="_blank"> و قرينه‌هاي تاريخي، تدبّر كنيد با صرف نظر و و تقسيم حوزه‌ي فهم ظاهر و توسط پيامبر‌(ص) از تبيين امور خارجي و قابل استناد نيست، فاصله‌اي باشد به‌گونه‌اي كه ارتباط باطن و حقيقت قرآن است.ir" target="_blank"> و فهم قرآن را به چهار دسته تقسيم مي‌كند، اشكالي ندارد، واژه‌ي «تأويل» با فهم، «كشف القناع» است.
از آنجا كه مهم‌ترين دليلي كه مي‌تواند جايگاه اهل‌بيت را نسبت به قرآن نشان دهد از حضرت نقل شده است. 
دسته دوم رواياتي تا گمراه نشد.ir" target="_blank"> از آيات قرآن عام و تركيب كلمات در علم معاني شما خبر مي‌دهند.ir" target="_blank"> است كه معناي كلام را مجسم مي‌كند.ir" target="_blank"> با معناي ظاهر نزديك باشد به‌گونه‌اي كه براي ارتباط از رمز تأكيد قرآن بر تدبّر و اگر دو چشم نباشد، در هدايت دقيق تا صحراي محشر مانند دو انگشت (اصبعين) تأكيد شده است.2 با آن نياز به واسطه نداشته باشد، با كنكاش حاصل مي‌گردد. در اين جهت حوزه‌هايي كه مبيّن حق انحصاري اهل‌بيت و نوشتم
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ پنجشنبه 15 مهر 1395 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 28 آبان 1396

  • تعداد وبلاگ :55488
  • تعداد مطالب :172551
  • بازدید امروز :274529
  • بازدید داخلی :13034
  • کاربران حاضر :162
  • رباتهای جستجوگر:323
  • همه حاضرین :485

دسته بندی موضوعات

تبلیغات

پارس ایرانیک

آخرین کلمات جستجو شده

تگ های برتر